Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
That’s a Wrap houdt zich bezig met geven van workshops en trainingen voor particulieren, bedrijven, verenigingen, stichtingen, scholen en winkels. Op al deze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de basis- en thema workshops bij ons en op locatie

Algemene voorwaarden basis-, vervolg- en thema workshops
De workshops worden standaard gegeven aan groepen van minimaal 6 personen.

Deelname
That’s a Wrap houdt zich het recht voor bij onvoldoende deelnemers de workshop te verschuiven naar een andere datum. Dit geschiedt uiteraard in onderling overleg.

Indien er meer aanmeldingen zijn voor de workshop dan er kunnen worden aangenomen, behoudt That’s a Wrap zich het recht voor om de indeling wat betreft plaats en datum te wijzigen. Dit geschiedt uiteraard in onderling overleg.

Prijzen
De prijs van de workshop zoals vermeld op deze website is inclusief BTW.

Inschrijving, betaling en reservering
U kunt zich inschrijven voor de workshop via het inschrijfformulier op deze website.

Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Binnen 3 werkdagen krijgt u een bevestiging van uw inschrijving. Hierin staat vermeld dat het totaalbedrag 14 dagen voor aanvang van de workshop op onze rekening dient te zijn bijgeschreven. De betaalgegevens worden in de bevestiging van uw inschrijving vermeld.

Indien de termijn tussen uw reservering en de workshop korter is dan 14 dagen dient het gehele bedrag op de workshop zelf te worden voldaan.

Aansprakelijkheid
That’s a Wrap is niet aansprakelijk, behoudens het geval van opzet of grove schuld van de zijde van That’s a Wrap, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de deelnemer.

That’s a Wrap is evenmin aansprakelijk voor schade die de deelnemer heeft geleden ten gevolge van het niet doorgaan van de workshop.

Annuleren
Mocht u, om wat voor reden dan ook, besluiten om de cursus te annuleren, dan dient u dit schriftelijk of telefonisch mede te delen ruim voor aanvang van de cursus.

In geval van annulering heeft u altijd het recht zich te laten vervangen door een ander. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

In onderling overleg kan ook gekeken worden of u de workshop op een andere datum kunt volgen.

Indien u tijdig genoeg doorgeeft dat u de inschrijving wilt laten vervallen, hebben wij vaak voldoende tijd om de workshop weer open voor inschrijving te stellen.

Komt u zonder bericht niet naar de workshop, dan komt uw inschrijving te vervallen en heeft u geen recht op teruggave; dan wordt alsnog een rekening gestuurd voor het verschuldigde bedrag.